Buurtpreventie Den Hoorn aangewezen als ANBI

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting Buurtpreventie Den Hoorn aangewezen als ANBI.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

De belangrijkste fiscale voordelen zijn:

Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over schenkingen en erfenissen.