POLITIEBERICHT WEEK 11 – 2015

maandag 9 maart t/m zondag 15 maart

• Op dinsdag 10 maart is tussen 16.00 uur en 20.00 uur een brommer gestolen aan de Hoornseweg. Later die dag is de brommer teruggevonden zonder carburateur, luchtfilter en uitlaat.
• Op woensdag 11 maart heeft in de nachtelijke uren een diefstal plaatsgevonden uit een bedrijfsbus die geparkeerd stond aan de Looksingel. Er zijn diverse gereedschappen weggenomen. Een getuige heeft een grijze stationwagen weg zien rijden.
• Op donderdag 12 maart heeft een inbreker geprobeerd om een woning aan de Goudappel binnen te komen. Dat is niet gelukt maar hij heeft wel behoorlijke schade toegebracht aan het slot.
• Op zaterdag 14 maart en zondag 15 maart zijn twee woningen aan de Keizerin bezocht door een inbreker. Bij de ene woning is de inbreker daadwerkelijk binnen geweest en heeft hij diverse spullen meegenomen. Bij de andere woning is het bij een poging tot inbraak gebleven.
• Op zaterdag 14 maart heeft er een felle brand met veel rookontwikkeling gewoed aan de Noordhoornseweg. De brand was ontstaan in een loods van een daar gevestigd bedrijf. Waarschijnlijk was kortsluiting in een machine de oorzaak van de brand.
Korte tijd na de eerste inbraakhausse is er al weer sprake van meerdere cilinderinbraken in de wijk Look West. Op de Victoria, Kaasjeskruid, Goudappel en op de Keizerin zijn de cilinders uit het slot getrokken. De inbraken gebeuren meestal overdag in de middag vanaf 16.00 uur tot later in de avond. We vragen u alert te zijn op voorbijgangers die u niet kent en die zich (enigszins) verdacht gedragen in uw straat. Bijvoorbeeld iemand die zich dicht bij de deuren van de huizen in uw straat ophoudt. Belt u bij verdachte omstandigheden 112. De buurtpreventie loopt ook zeer regelmatig in uw wijk en zijn herkenbaar aan de rode jassen. Een app om uw buurtgenoten te waarschuwen als u iets verdachts constateert, vergroot de oplettendheid en de pakkans voor de politie. U kunt zelf een Appgroep oprichten. Wie neemt het initiatief? Laat de wijkagent weten wie de coördinatie van zo’n appgroep op zich heeft genomen. Honderd ogen zien meer dan twee! Samen staan we sterk.