Van wie is deze fiets?

Inlichtingen bij de wijkagent of via de buurtpreventie

FietsDH