Waar het niet is toegestaan om vuurwerk af te steken!!

In Midden-Delfland zijn een aantal locaties aangewezen waar het niet toegestaan is om vuurwerk af te steken:
– Speelplaatsen en een gebied van 15 meter daar om heen.
– Een gebied van 15 meter om rondom speelwerktuigen.
– Een gebied van 50 meter rondom een dierenasiel, kinderboerderijen en weilanden waarin zich dieren bevinden.

Dit jaar zijn er de volgende locaties bijgekomen:
– Een gebied van 50 meter rondom bejaarden- en verzorgingscentra.
– Den Hoorn: Op de schoolpleinen van MFA Het Lint