Wie heeft deze fiets gezien?

Gestolen op 27-08-2015 van het schoolplein van het Talent.

Gestolen fiets 27-08-2015