ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting Buurtpreventie Den Hoorn vanaf 04-12-2013 aangewezen als ANBI !

Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

De belangrijkste fiscale voordelen zijn:

Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over schenkingen en erfenissen.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u door naar de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook onze ANBI-status controleren.

Ons fiscaal nummer\RSIN: 8534 45 898