Wat is buurtpreventie

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden. Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar de buurtbewoners bereid zijn samen met de politie iets aan de veiligheid te doen.

Wat is buurtpreventie niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het geenszins de bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat het simpelweg verboden is.

Het doel van buurtpreventie

  • Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt.
  • Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners in de buurt.
  • Beperken van materiële en immateriële schade in de buurt.
  • Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt.

Wat kunt u zelf doen?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u zelf kunt nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u ´s avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd is het de bedoeling van buurpreventie dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Kijk voor meer preventietips op de pagina ‘Wat u zelf kunt doen’.