Vrienden van de buurtpreventie

Buurtpreventie vraagt vooral veel tijd van vrijwilligers, soms is dat op tijden dat de meesten al op bed liggen en soms is dat met weersomstandigheden waarbij de meesten liever binnen blijven. Buurtpreventie kost echter ook geld. Voor aanschaf en vervanging van kleding, voor trainingen, voor zaklampen, fietsen, een website enzovoort. Op jaarbasis is een bedrag van ongeveer 8.000 tot 10.000 euro nodig om goed te kunnen functioneren.

buurtpreventie is van ons allemaal

Buurtpreventie Den Hoorn ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Het bestuur van de stichting heeft er bewust voor gekozen om niet volledig afhankelijk te zijn van de gemeente. Buurtpreventie is voor ons allemaal en door ons allemaal. Wij begrijpen ook wel dat niet iedereen buurtprevent kan worden, maar u kunt wel helpen de veiligheid in Den Hoorn te verbeteren. Dat kan door uw ogen en oren goed open te houden, door alert te zijn op verdacht gedrag en opvallende situaties en die te melden. Het kan ook door ons financieel te steunen als “vriend van de buurtpreventie”.

word vriend van de buurtpreventie Den Hoorn

Als inwoners en bedrijven die buurtpreventie van belang vinden een kleine bijdrage geven dan moet het mogelijk zijn om ongeveer de helft van de jaarlijkse kosten bij elkaar te krijgen.

en steun ons financieel

Voor een bedrag van 25 euro of 50 euro (bedrijven 250 euro of 500 euro) word je
Vriend van de Buurtpreventie Den Hoorn
en help je Den Hoorn nog veiliger te maken!

Een grotere of kleinere bijdrage is uiteraard ook welkom.
De bijdrage kunt u overmaken op rekening NL 34 SNSB 0866 5944 42 ten name van Stichting Buurtpreventie Den Hoorn.

Stichting Buurtpreventie Den Hoorn is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting.

Hieronder onze vrienden die u al voor zijn gegaan:

Vrienden van Buurtpreventie Den Hoorn 2021

LUPKER A J en/of LUPKER ONINK A J
H.H.Pruisken en HMJVerheul
Hr A C M van Ooijen en/of Mw B Albers
Hr E. J. A. Uijlenbroek eo Mw K. A. A. van
A.G. Knipping eo
J.M. van de Ende
I.F. van de Helm
Hr E. J. A .Uijlenbroek eo Mw K .A. A van
mevr. C.M. van Saarloos-Rond
J.P.A.M.van Beek eo A.M. v.Beek-Cloosterman
A.J. Bouwmeester-Koole
K. v.d. Luijtgaarden-Avontuur
N.F.Bakboord eo M.A.Hofman
J.S.Clerkx
R.J. de Haan
L.M.J. de Kleijn
J.H.M.Linders eo J.J.Dekker
J.M. v.d. Helm
J.H. Zijlstra eo C. Zijlstra-v Staalduijnen
B.J. van Peppen
L.J. Nowee

Restaurant de Chinese Muur Den Hoorn
Gemeente Midden-Delfland
Tireda Timmerwerken Den Hoorn
L. Mastenbroek Beheer BV
Via-trainingen Monster
Slijterij/Wijnhandel Berkhout
Wessels Kaas & Noten
Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder

U kunt zich aanmelden via info@buurtpreventie-denhoorn.nl